Fietsnetwerk

Deze kaart toont het provinciebrede interlokale utilitaire fietsnetwerk.

  • Provinciebreed: Dit betreft wegen waar de provincie het beheer van heeft, maar ook wegen in beheer van gemeenten of waterschappen.
  • Interlokaal: Niet de routes binnen een stad, maar de routes tussen steden en dorpen. Die routes zijn dan wel doorgetrokken tot aan de uiteindelijke bestemmingen binnen een stad (het centrum, een station, etc.)
  • Utilitair: Het betreft alleen de fietsroutes die nodig zijn om (bijvoorbeeld) zo efficiënt mogelijk van huis naar werk te fietsen en niet de recreatieve rondjes.


Tellingen
Op en naast het fietsnetwerk is op diverse locaties geteld hoeveel fietsers er per etmaal passeren. Mede op basis van die tellingen is vastgesteld hoe het netwerk loopt. De resultaten van deze tellingen zijn op de kaart weergegeven als punten. Bij voldoende inzoomen wordt ook het getal weergegeven. Bij elk punt is door erop te klikken extra informatie af te lezen.

 

Volledig scherm weergeven