Europese Interreg subsidiefondsen

Onderstaande is een overzicht van de Europese Interreg subsidiefondsen en de daaruit ontstane projecten. Dit overzicht is voor de huidige Europese begrotingsperiode 2014-2020. Hierin zijn alle projecten opgenomen uit de Interreg programma’s waarvan Zuid-Hollandse partijen gebruik kunnen maken. Deze programma’s zijn als volgt: Vlaanderen-Nederland, 2Zeeën, North-West Europe, North Sea Region en Europe.

 

Interreg steunt grensoverschrijdende samenwerking tussen de triple helix partijen, gericht op tal van thema’s en sectoren die ook onderdeel zijn van het brede profiel v​an de provincie Zuid-Holland. Zo worden de regionale economie en innovatiekracht in de regio gestimuleerd.
De provincie ondersteunt het gebruik van Europese middelen, waaronder Interreg subsidie. Dit doen we door informatie beschikbaar te stellen en ondersteuning te bieden bij zowel de uitwerking van projectideeën als het indienen van een subsidieaanvraag.
Onderstaand overzicht dient als startpunt voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die hun grenzen willen verleggen door midden van deelname aan een Europees project. Neem vooral contact op met de provincie en het team Europa voor meer informatie.