Detailhandel, winkelgebieden

Onderstaande kaart geeft een overzicht van de winkelgebieden zoals gedefinieerd door Locatus. Dit is een indicatieve begrenzing op basis van het voorkomen van winkels in een gebied. Deze kaart is geen beleidskaart en er kan geen enkel recht aan ontleed worden. Gedetailleerde gegevens per gebied worden door de provincie gebruikt voor haar beleidsvorming en zijn eigendom van Locatus.​

Grotere kaart weergeven