Bezoek en waardering recreatiegebieden

De provincie werkt aan het vergroten van de beleving en ontspanning in het groen. Om dat te bevorderen, wordt onder andere geïnvesteerd in toegankelijke groengebieden, zoals natuur- en recreatiegebieden. Deze gebieden zijn er in verschillende soorten en maten en liggen verspreid over de hele provincie. In 2017 zijn 35 groengebieden onderzocht op gebruik en waardering. Gemiddeld gaven Nederlanders een rapportcijfers 7,8.

Bezoek en waardering natuur- en recreatiegebieden 2017

In 2017 heeft NBTC-NIPO Research in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de waardering door bezoekers van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. De onderzochte gebieden zijn in totaal 48,8 miljoen keer bezocht. Van de bezoekers woont 83% in Zuid-Holland. 

Gemiddeld besteden bezoekers €7,40 aan horeca, toegang of activiteiten. Tot de meest populaire gebieden in Zuid-Holland horen onder meer de duinen, de Biesbosch, het Nieuwkoopse plassengebied en de recreatiegebieden tussen Rotterdam en Delft.

Dagrecreatiemonitor 2014

De ‘dagrecreatiemonitor’ is uitgevoerd in 46 recreatieterreinen in Zuid-Holland. Het onderzoek beperkt zich tot terreinen die in beheer zijn bij een natuur- en recreatieschap en geeft inzicht in hoe de groengebieden worden gebruikt en door wie. Van alle afzonderlijke gebieden is van de bezoeker in beeld gebracht. Daarbij is gekeken naar geslacht, leeftijd, leefstijl, bezoekfrequentie, ondernomen activiteiten,

herkomst, bestedingen en waardering. Ook is het aantal unieke bezoekers per recreatieterrein ingeschat.

De onderzoeksresultaten geven inzicht geven in de wensen voor het aanpassen of verbeteren van de voorzieningen in de terreinen. Bijvoorbeeld hoe de inrichting, het beheer en marketing van de gebieden beter kan worden vorm gegeven.

Uitkomsten dagrecreatiemonitor 2014

In de periode van een jaar (mei 2013 t/m april 2014) hebben bijna 3,2 miljoen Nederlanders een of meer Zuid-Hollandse recreatiegebieden bezocht. Circa 57% van de unieke bezoekers is afkomstig uit de provincie Zuid-Holland zelf. Gemiddeld heeft men 2,6 gebieden bezocht. 83% van de ondervraagden geeft een rapportcijfer 7 of hoger (de meeste bezoekers geven een 7 of een 8).

Tussen de gebieden zijn er wel verschillen in waardering. Zo zijn er vier recreatiegebieden waar meer dan 90% van de ondervraagden een rapportcijfer 7 of hoger geeft. De Slikken van Flakkee heeft het vaakst een cijfer van 6 of lager 

gekregen, maar opvallend genoeg ook het vaakst een 9 of hoger. Er zijn meer gebieden, waar bezoekers uitgesproken over zijn, en opvallend vaak lage of juist hoge cijfers geven.

Het aantal bezoekers dat uit de directe omgeving komt, wisselt per recreatiegebied. Dit kan zowel samenhangen met de hoeveelheid inwoners in de directe omgeving, als de landelijke aantrekkingskracht. Het Oostvoornse Meer en de Grevelingendam hebben maar 8% bezoekers uit de directe omgeving tegen 88% in de Eendragstpolder.  

Hoofdrapport Bezoek Natuur- en Recreatiegebieden Zuid-Holland (2017)

Cijfers en feiten over de natuurgebieden in rapport Bezoek Natuur- en Recreatiegebieden Zuid-Holland (2017)