Bevolkingsprognose

De Zuid-Hollandse Bevolkingsprognose 2016 (BP2016) is bedoeld als kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio zijn de effecten van regionaal afgestemde woningbouwprogramma’s op de bevolkingsontwikkeling doorgerekend. Elke drie jaar maakt Zuid-Holland een nieuwe BP, de vorige raming was BP2013.

​​​​Naast deze BP maakt de provincie ook een Woningbehoefteraming (WBR2016)​, waarbij, los van woningbouwplannen, voor elke gemeente, voor alle jaren, gerekend wordt met een binnenlands migratiesaldo van nul.​ 

Meer achtergrondinformatie over de Zuid-Hollandse bevolkingsprognose en de ruwe data zijn openbaar beschikbaar gesteld bij dataplatform​.

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek, ABF Research en Provincie Zuid-Holland