Bestaand stads- en dorpsgebied 2014

De kaart geeft een indicatieve verbeelding van de definitie van bestaand stads- en dorpsgebied: een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare op sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
De begrenzing is gebaseerd op luchtfoto’s uit het 1e kwartaal van 2013. De kaart is een momentopname en is vastgesteld in 2014. Er kunnen geen rechten aan de ligging van deze getekende grens worden ontleend; de definitie is leidend.
De op de kaart opgenomen 3 hectare locaties zijn bijgewerkt tot en met de Actualisering 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit (PS 30 mei 2018).

Bijgewerkt op: 19 september 2018

Volledig scherm weergeven