Bestaand stads- en dorpsgebied 2018

Bijgewerkt op: 2 april 2019

De kaart geeft een indicatieve verbeelding van de definitie van bestaand stads- en dorpsgebied: een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare op sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

Bestaand stedelijk gebied als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Artikel 1.1.1, lid 1, h Bro:

Bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
Infrastructuur valt ook onder de definitie van stedelijk gebied.

De contour bestaand stads- en dorpsgebied 2018 is vastgesteld op 20 februari 2019.

Volledig scherm weergeven