Aardkundige waarden

​​Aardkundige waarden zijn de onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Dit betekent dat de aardkundige waarden hebben bijgedragen aan de vorming van het Zuid-Hollandse landschap en de wijze waarop het land in gebruik genomen is en thans wordt gebruikt. De aardkundige waarden zijn daarmee verbonden met de cultuurhistorie van Zuid-Holland. Door het samenspel van​ rivieren, getijdenkreken, overstromingen, duinvorming, vervening en droogmaking is Zuid-Holland rijk aan aardkundige waarden. De op de kaart onderscheiden aardkundige waarden zijn veelal zichtbaar in het landschap. De kaart is in 2016 in opdracht van Zuid-Holland ontwikkeld.

 

Grotere kaart weergeven