Het natuurbelevingsonderzoek onder de doelgroepen van de Leefstijlvinder

 

 

 
Waar de één een bezoek aan de natuur tijdens de lockdown weer heeft leren te waarderen en drukte geen enkel probleem vond, voelt de ander de toegenomen drukte juist als een belemmering. Dat blijkt uit de resultaten van het natuurbelevingsonderzoek onder de doelgroepen van de Leefstijlvinder.

 

Het onderzoek laat zien dat de zeven doelgroepen die binnen De Leefstijlvinder worden onderscheiden verschillende motieven en wensen hebben ten aanzien van het bezoeken van natuurgebieden. Inzichtzoekers zijn bijvoorbeeld echte wandelaars en ondernemen verder weinig activiteiten in de natuur. Plezierzoekers willen daarentegen veel voorzieningen in de natuur en doen graag aan waterrecreatie. Middels een online onderzoek onder 1.500 respondenten zijn diverse inzichten naar voren gekomen. Deze geven onder andere beleidsmakers, terreinbeherende organisaties, maar ook ondernemers meer zicht op hoe zij de verschillende bezoekers het beste kunnen bedienen met recreatief aanbod, paden, routes en voorzieningen.

 

Toolkit

Door een aantal adviesbureaus zijn de resultaten vertaald in een toolkit. Deze toolkit geeft helder inzicht en praktische toepassingsmogelijkheden. Het gaat in op de motivaties, wensen en interesses aangaande natuurbeleving door de ogen van zeven typen recreanten (leefstijlen). Hierbij is gefocust op opvallende resultaten ten opzichte van de andere leefstijlen Een concreet stappenplan helpt om de resultaten te vertalen naar de praktijk. De resultaten én de toolkit zijn vanaf nu te vinden op www.leefstijlvinder.nl.

Over De Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder Vakantie en Vrije tijd geeft inzicht in doelgroepsegmentatie. In 2018 hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht en later Limburg opdracht gegeven om deze te ontwikkelen. Overheden, organisaties en ondernemers hebben daarmee beter inzicht in de vrijetijdswensen- en behoeften van Nederlanders. Door een investering van de provincies is alle informatie vrij toegankelijk op de website www.leefstijlvinder.nl. Onderzoeksbureau MarketResponse heeft de leefstijlen beschreven. De provincies werken samen met adviesbureaus en marketingorganisaties die de leefstijlen uitdragen en vertalen naar praktische tools.