4. Huisvesting specifieke groepen

Onderstaande datavisualisatie vormt een onderdeel van de Woonbarometer 2018 van de provincie Zuid-Holland. De Woonbarometer geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen het domein wonen met betekenis voor de provinciale rol. Het provinciale beeld wordt zo veel mogelijk vergeleken met het landelijke beeld en de beelden van de acht regio’s in Zuid-Holland. Zie voor meer informatie en uitleg over onderstaande visualisatie het bijbehorende rapport: Woonbarometer 2018.