Archief

Energie innovatie in Zuid-Holland Om een toekomstbestendig, duurzaam energiesysteem te realiseren, hebben we -naast de implementatie van allerlei bestaande technieken- energie...

Het haven industrieel complex is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de totale CO2 emissies in de provincie Zuid-Holland. Zo’n 67%...

Het energiegebruik in de provincie Zuid Holland is tussen 2010 en 2018 vrij constant gebleven met een kleine daling van...

Eind 2018 is er in de provincie Zuid-Holland een vermogen van circa 360,7 MW aan windturbines in bedrijf. Deze windturbines...

In de afgelopen periode 2010-2019 zien we een trendmatige groei voor de inzet van hernieuwbare warmte en restwarmte van 6...

De industrie streeft naar een CO2-emissiereductie van 1,5 à 2 % per jaar na. Toch stijgt de CO2-emissie vanuit de...