Archief

Zuid-Holland beschikt over het algemeen over voldoende grondwater. Dat is vooral van belang voor de drinkwatervoorziening. Die vindt grotendeels plaats...

De provincie heeft in haar beleid ‘’Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water’’ gesteld dat uiterlijk in 2015, met mogelijke uitloop naar 2027...

[vc_row] De provincie Zuid-Holland steekt veel energie in de aanpak van locaties met ernstige bodemverontreinigingen waarbij onaanvaardbare risico’s zijn aangetoond. Deze...