Archief

Bij bodemverdichting is er sprake van het samendrukken van de bodem waardoor de bodemstructuur verloren gaat. Dit vormt een serieuze...

Het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland bestaat uit veen of slappe klei, waar het maaiveld daalt als gevolg van...

De bodem in Zuid-Holland wordt in steeds mindere mate gebruikt voor het storten van afvalstoffen. Niettemin dient de bodem beschermd...

[vc_row] De provincie Zuid-Holland steekt veel energie in de aanpak van locaties met ernstige bodemverontreinigingen waarbij onaanvaardbare risico’s zijn aangetoond. Deze...