​De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om deze website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het Klant Contact Centum, 070-4416611 (keuze 2) of zuidholland@pzh.nlBinnen twee werkdagen wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. En binnen twee weken wordt een inhoudelijke reactie gestuurd.​ Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een reactie hoe wij omgaan met uw melding.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U mag publicaties, indicatoren, factsheets, cijfers, kaarten en open data zonder kosten overnemen. Bronvermelding is verplicht:

​Type publicatie​​​

​Wijze van bronvermelding​

Publicaties, indicatoren en factsheets van de provincie Zuid-HollandProvincie Zuid-Holland
Publicaties van anderenBronvermelding van de betreffende publicatie overnemen
Cijfers en kaartenBronvermelding overnemen van de betreffende tabel, grafiek of kaart
Open dataBronvermelding overnemen zoals deze is opgenomen in de metadata


U mag teksten niet aanpassen. Cijfers, kaarten en open data mogen bewerkt worden voor eigen toepassingen mits u dit duidelijk vermeldt in de toelichting en/of bronvermelding.

Gerelateerde internetsites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de provincie Zuid-Holland. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.