De provincie Zuid-Holland beschikt over veel feitelijke informatie die gebruikt wordt voor het uitvoeren van haar kerntaken. Via de Staat van Zuid-Holland ontsluit de provincie deze informatie en in veel gevallen ook de onderliggende data voor de volgende doelgroepen:
-           Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
-           Interne organisatie
-           Mede overheden zoals gemeenten, Waterschappen, Rijk en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
-           Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen die werkzaamheden voor de provincie uitvoeren.
-           Maatschappelijke partners.
Binnen de Staat van Zuid-Holland worden verschillende soorten data en informatie onderscheiden, hieronder zijn deze toegelicht.

Publicaties

In de Staat van Zuid-Holland zijn niet alle publicaties van de provincie Zuid-Holland opgenomen maar alleen publicaties met trends, monitorgegevens en feitelijke informatie.

Factsheets

In factsheets worden feitelijke ontwikkelingen over een onderwerp beschreven. Veel factsheets bevatten interactief cijfer- en kaartmateriaal. De provincie streeft er naar in de toekomst alle factsheets te voorzien van interactieve elementen.

Interactieve cijfers en kaarten

Cijfers en kaarten zijn vaak onderdeel van een factsheet maar zijn ook zelfstandig in de Staat van Zuid-Holland opgenomen. Zowel het cijfer- als kaartmateriaal is interactief. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zelf onderwerpen, gebieden en/of perioden kiezen.
Cijfers en kaarten zijn samengesteld op basis data van de provincie, data van derden die bewerkt zijn door de provincie of onbewerkte data van derden. In de bronvermelding is aangegeven of er bewerkingen zijn uitgevoerd en door wie.

​Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door deze website klik hier​.